top of page
Recht op gratis busvervoer

Alle leerlingen in het buitengewoon onderwijs in Vlaanderen en Brussel hebben recht op gratis schoolvervoer. De enige voorwaarde is dat ze naar de dichtstbijzijnde school gaan van het net dat zij verkiezen én die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het CLB attest van de leerling verwijst.

Uw zoon of dochter heeft dus recht op gratis schoolvervoer indien onze school de dichtstbijzijnde Stedelijke school is voor type Basisaanbod, type 3, type 4 of type 9.

Vraag naar meer info

Schoolbus

Voor wie?

De leerlingen van het observatiejaar en de opleidingsfase.
 

Dit leerlingenvervoer wordt georganiseerd door De Lijn, die hiervoor privé-busmaatschappijen inschakelt. Zowel leerlingen van BuBaO Elzenhof als leerlingen van BuSo De Brug zitten op deze bus.

 

Ophaaltijden?

De ophaal- en afzettijden zijn afhankelijk van het aantal leerlingen op de bus en hun woonplaats. Eind augustus worden de ritten door de Lijn samengesteld.

 

! Leerlingen die voor 22 augustus 2023 inschrijven, kunnen vanaf 1 september 2023 gebruik maken van de schoolbus. Leerlingen die na 22 augustus 2023 worden ingeschreven, kunnen pas na 11 september gebruik maken van de schoolbus. Dit is een nieuwe regel bij De Lijn. Het is dus belangrijk om op tijd in te schrijven !

 

De laatste week van augustus zal je worden opgebeld door onze secretariaatsmedewerksters om de ophaal- en afzettijden door te geven.

Kinderen in schoolbus
Regels op de schoolbus

Leerlingen zitten tijdens de rit op hun vaste plaats.

Leerlingen doen hun riem aan

Leerlingen praten rustig en beleefd

Leerlingen mogen hun GSM gebruiken, zonder geluid

DeLijn_Hybrid.jpeg
Welke abonnementen?

Afhankelijk van je woonplaats kunnen we de volgende abonnementen aanvragen:

Een Buzzy Pazz
 

Een treinabonnement
 

Een trein-lijn abonnement

Openbaar vervoer

Voor wie?

Voor de leerlingen van de kwalificatiefase en de leerlingen van het observatiejaar en opleidingsfase die de schoolbus niet gebruiken.

Hoe schoolvervoer aanvragen?

Nieuwe leerlingen kunnen tijdens de inschrijving het gewenste schoolvervoer aanvragen. Dit wordt genoteerd in de inschrijvingsbundel. Mits geldige reden, kan er een wijziging worden aangevraagd. Maar het is niet de bedoeling dat leerlingen voortdurend veranderen.

De abonnementen voor het openbaar vervoer zijn één schooljaar geldig. Zonder tegenbericht, wordt in juni hetzelfde schoolvervoer aangevraagd voor het volgende schooljaar.

Hoe abonnement bemachtigen?

De laatste week van augustus kan de Buzzy Pazz of het aanvraagdocument voor het treinabonnement worden opgehaald op het secretariaat.

  • Buzzy Pazz: Deze wordt rechtstreeks aan de school bezorgd en kan daar worden opgehaald.
     

  • Trein- of trein-lijn abonnement: Dit moet nog worden aangemaakt aan het loket in het station. De school krijgt een aanvraagdocument waarmee je naar het loket moet gaan. Als je vijf euro + het aanvraagdocument afgeeft, krijg je in ruil een mobibkaart.

! Opgelet: Dit aanvraagdocument is beperkt geldig. Het is belangrijk om er zo snel mogelijk mee naar het loket te gaan !

Wat als je je Buzzy Pazz of mobibkaart kwijt bent?

Ga naar de Lijnwinkel of het stationsloket en vraag een duplicaat aan. Dit kost 10 (De Lijn) / 5 euro (NMBS).

bottom of page