top of page

Over De Brug Aarschot

Hier lees je meer over wie we zijn en wat we willen bereiken met onze school.

Onze Waarden

Kwaliteitsvol onderwijs

Betrokkenheid

Participatie

Warme schoolomgeving

Hechting

Verbondenheid

Herstelgericht werken

Onze visie

BuSo De Brug biedt kwaliteitsvol onderwijs aan.  

 

Ons doel is elke leerling zo veel mogelijk zaken bij te brengen die ze hun hele leven kunnen meedragen en dit op verschillende vlakken.  We streven naar een tewerkstelling op de arbeidsmarkt of eventueel vervolgonderwijs.  We willen onze leerlingen zo veel als mogelijk laten meedraaien in de verschillende onderdelen van de samenleving.

 

Dit doen we door:

Hen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen aan te bieden, uit te dagen op verstandelijk en socio-emotioneel vlak én binnen de praktische vaardigheden van hun vak.  Dit alles binnen een krachtige leeromgeving.
 

In te zetten op het welbevinden (lichamelijk, mentaal en sociaal) en betrokkenheid tussen alle partijen aan te moedigen en te ondersteunen.

  • Leerling

  • Leerkrachten

  • Ouders

  • Relevante partners

 

Ze te laten participeren; omdat dit het leren, de ontwikkeling en de vorming van de leerling beïnvloedt.   

Een open sfeer aan te bieden binnen een warme schoolomgeving waar iedereen zich thuis voelt.
 

Te zorgen voor hechting en verbondenheid.

 

Respect te hebben voor elk individu en hen te leren begrip te creëren voor elkaars eigenheid zodat men sneller in herstel gaat waardoor het leerproces minder onderbroken wordt.

Ons Team

We vinden het zeer belangrijk dat alle leerlingen zich goed voelen op onze school en dat ze hun talenten volop kunnen ontwikkelen. Het is de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam! Elke dag staat ons team van leerkrachten, opvoedend -, paramedisch -, orthopedagogisch -, technisch - en coördinerend personeel paraat om onze leerlingen te begeleiden en te helpen ontwikkelen.

Groepsfoto BuSo.jpg

David Patteet

Directeur

Sarah Asdadi & Meggie Hendrickx

Leerlingbegeleiding/

orthopedagoog

Technisch adviseur coördinator

Ilse Oostens

Kinesist & auticoördinator

Nathalie Wauters

Technisch adviseur

Christa De Ceulaer & Ruth Calmeyn

Logopediste

bottom of page