top of page

Basis Groenvoorziening en decoratie

In de opleidingsfase maken onze leerlingen kennis met de tuinbouwsector. Ze leren om onder begeleiding:

 • Planten en zaaien van planten en bloemen

 • Tuinen en groene zones onderhouden, 

 • Snoeien van hagen, struiken en fruitbomen

 • Gewassen verzorgen, telen en oogsten

 • Bloemwerken en plantenarrangementen samenstellen

 • Producten, gereedschappen, machines en materiaal gebruiken en onderhouden

 

En dit alles, rekening houdend met de regelgeving in verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. 

Tijdens de opleidingsfase ligt de focus op het aanleren van de basistechnieken en de basisvaardigheden. Op het einde van de opleidingsfase maken de leerlingen een keuze voor een beroepsopleiding waarin ze zich gaan specialiseren in de kwalificatiefase.

In BuSo De Brug kunnen de leerlingen in de kwalificatiefase kiezen tussen:

 • Medewerker florist      ​

 • Medewerker groen- en tuinbeheer      

 • Duaal medewerker florist

 • ​Duaal medewerker groen- en tuinbeheer
   

Wat na de kwalificatiefase?

De leerling kan, na goedkeuring door de klassenraad, kiezen om nog een extra ABO jaar te volgen.

 

De leerling kan kiezen om te gaan werken.

 • Met een getuigschrift (duaal) medewerker florist kan je terecht in een tuincentrum, een bloemisterij of bloemenwinkel.

 • Met een getuigschrift (duaal) medewerker groen-tuinbeheer kan je terecht bij een zelfstandige tuinaanlegger, de groendienst of een tuincentrum.

Basis TB - hoofdfoto.jpg
bottom of page