top of page

Basis Logistiek onderhoud

In de opleidingsfase maken onze leerlingen kennis met de logistieke taken van de zorgsector. Ze leren om onder begeleiding:

  • Huishoudelijke taken uitvoeren zoals onderhoudstaken, koken, wassen, strijken en sorteren van afval

  • Maaltijden voorbereiden, opdienen en afruimen

  • Helpen bij tillen, verplaatsen en vervoeren van de zorgvrager

  • Ondersteunen van animatie activiteiten

  • Aanvullen en vervoeren van materialen

 

En dit alles, rekening houdend met de regelgeving in verband met veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn. 

 

Tijdens de opleidingsfase ligt de focus op het aanleren van de basistechnieken en de basisvaardigheden. Op het einde van de opleidingsfase maken de leerlingen een keuze voor een beroepsopleiding waarin ze zich gaan specialiseren in de kwalificatiefase.

In BuSo De Brug kunnen de leerlingen in de kwalificatiefase kiezen tussen:

  • Medewerker logistiek assistent in de zorg       
     

Vanaf de kwalificatiefase gaan onze leerlingen Logistiek Assistent in de zorg elke week één dag op extramurale in het woonzorgcentrum, om hun kennis en vaardigheden toe te passen in echte praktijksituaties met echte mensen. 

 

Wat na de kwalificatiefase?

De leerling kan, na goedkeuring door de klassenraad, kiezen om nog een extra ABO jaar te volgen.

 

De leerling kan kiezen om te gaan werken.

  • Met een getuigschrift Logistiek Assistent in de zorg kunnen leerlingen terecht in een woonzorgcentrum of een ziekenhuis.

Basis LA - Hoofdfoto.png
bottom of page