top of page
Type 3
Wat is type 3?

Type 3 onderwijs biedt onderwijs aan jongeren met ernstige emotionele of gedragsproblemen, voor  wie het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs niet haalbaar is omwille van specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften.

 

Voor een attest type 3 is er een diagnose vereist. De volgende stoornissen komen in aanmerking voor een type 3 attest:

  • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)

  • Oppostioneel-opstandige gedragsstoornis

  • Gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’

  • Angsstoornis

  • Stemmingsstoornis

  • Hechtingsstoornis

Het verslag “buitengewoon onderwijs type 3” wordt afgeleverd door het CLB en is tot het einde van de schoolloopbaan geldig.

onder constructie.png
Visie

Onder constructie

Zorgaanbod

Onder constructie

onder constructie.png
bottom of page