top of page
Type 4
Wat is type 4?

Type 4 onderwijs biedt onderwijs aan jongeren met een motorische beperking, voor  wie het gemeenschappelijk curriculum in het gewoon onderwijs niet haalbaar is omwille van specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften.

 

Voor een attest type 4 is er een medische diagnose vereist. De volgende beperkingen komen in aanmerking voor een type 4 attest:

  • Beperkingen op vlak van de functies van gewrichten en beenderen

  • Beperkingen op vlak van de spierfuncties

  • Beperkingen op vlak van de bewegingsfuncties

  • of er zijn geobjectiveerde problemen vastgesteld in bewegingsgerelateerd functioneren, met duidelijke impact op schoolse activiteiten (bv. dyspraxie)

 

Het verslag “buitengewoon onderwijs type 4” wordt afgeleverd door het CLB en is tot het einde van de schoolloopbaan geldig.

onder constructie.png
Visie

Onder constructie

Zorgaanbod

Onder constructie

onder constructie.png
bottom of page